Hoogsensitieve kinderen

Voor kinderen, die over het algemeen nog onbevangen in de wereld staan, is mijn coaching een uitgelezen manier om toe te passen bij verschillende problemen die deze kinderen ondervinden. Door hun onbevangenheid zie je bij kinderen snel verbetering.

Goede resultaten worden al jaren behaald in mijn praktijk met kinderen en jongeren die kampen met gedragsproblemen, zoals ADHD, ADD, etc. Kinderen ervaren in de regel tijdens en na de coaching een grote mate van rust.

Na verloop van enige tijd zie je duidelijke veranderingen bij hen. Zij zijn rustiger, voelen zich ook rustiger en zij kunnen zich beter handhaven zowel thuis als op school.  Een samenwerking met het speciaal onderwijs, regulier onderwijs en bijvoorbeeld een oudervereniging van ADHD kinderen zal een goede aanzet zijn om met mijn coaching de klachten aan te pakken.

Ook voor hen geldt: er is geen verwijzing nodig van de huisarts.

Hoogsensitieve Kinderen

In de praktijk komt het nogal eens voor dat ik te maken krijg met kinderen die zeer gevoelig zijn en die ervaringen hebben (paranormaal) waar ze geen raad mee weten.

En om te vermijden dat deze kinderen in de hoek van de psychiatrie belanden, is het zaak dit goed te onderzoeken en daarvoor deskundige hulp in te schakelen.

Enkele voorbeelden hoe wij deze kinderen kunnen herkennen:

Gevoelig voor spanningen
Erg wijs zijn voor hun leeftijd
Erg druk
Dromer
Allergieën
Stemmen horen
Huilbaby
Depressief gedrag
Niet in slaap kunnen komen
Leerproblemen
Zien “mensen en of dingen”
Sterk gevoel voor rechtvaardigheid Adhd/Add

Als een kind meerdere van deze kenmerken heeft dan heb je grote kans met een nieuwetijdskind te maken te hebben. Andere benamingen zijn ook Indigokind, Sterrenkind of Kristalkind.

En omdat ze vaak niet begrepen worden door hun omgeving kunnen zij zich erg ongelukkig voelen waardoor de klachten die zij hebben nog eens versterkt worden.

Het is dus van het grootste belang dat deze kinderen de juiste begeleiding krijgen.